Home Home Login Login Contact Contact FAQ FAQ
 
 
Qfor

Waarom Qfor?

De opleidings- en consultingmarkt heeft nood aan betrouwbare auditmethodes voor kwaliteitsborging, die aangepast zijn aan deze specifieke vorm van diensten.

Enerzijds moeten de aankopers van opleiding en consulting de kwaliteit en het professionalisme van de organisaties waarmee ze werken, kunnen onderkennen.

Anderzijds is Qfor een optimale oplossing voor de sectoren, regio’s en instellingen, die opleidings- of consultingactiviteiten ondersteunen of financieren, omdat het de mogelijkheid biedt om evaluaties en certificaties « op maat » uit te voeren.

Waarom Qfor ?